Svimmelhet

Svimmelhet er en samlebetegnelse for plager som gyngefølelse, spinnesensasjon eller ubalanse. Det å være svimmel er ikke en sykdom, men et symptom på at kroppens evne til å holde seg balansert og stabil er redusert. Svimmelhet kan komme av flere årsaker, bl.a:

  • Tilstander som krystallsyken og virus på balansenerven
  • Psykologiske faktorer som nedstemthet og angst
  • Spenninger i nakke og skuldre
  • Medisinske grunner som eks høyt blodtrykk
  • Bivirkninger fra medikamentell bruk

Hjernen vår utfører kontinuerlig beregninger for at vi skal kunne holde oss oppreist. For å klare dette, mottar hjernen informasjon fra balanseorganet i øret, øyne og reseptorer i muskler og ledd. Denne informasjonen integreres og brukes til å opprettholde stabilitet og balanse. Problemer kan oppstå når dette delikate systemet ikke fungerer som det skal. Dersom informasjonen er feil oppstår ofte følelsen av desorientering eller svimmelhet. Det er viktig å merke seg at balansesystemet er automatisert. Det er først når det ikke virker at plagene dukker opp.

Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i innerøret. Tilstanden medfører akutt svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling. Krystallsyken er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelig. Årsaken til krystallsyken er hittil ukjent. Den best aksepterte forklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret løsner fra sin normale posisjon og beveger seg ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten) eller fester seg til cupula. Her stimulerer de sanseinntrykk som normalt sett bare oppstår når hodet roterer. Dette medfører at hjernen lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Konfliktene i disse sanseinntrykkene medfører følelsen av desorientering, svimmelhet og ustøhet.
I ca 6 av 10 tilfeller går tilstanden over av seg selv etter 3 uker. Krystallsyken kan i mange tilfeller behandles med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene.